Regulamin konkursu 
REGULAMIN KONKURSU
29.09.2017
REGULAMIN KONKURSU
(dalej „Regulamin”)
§ 1
WARUNKI OGÓLNE I UCZESTNICTWO
1.1.
Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) jest FHU "ELEKTRON" Piotr Burasiński, Oś. Piastów 8/56, 31-623 Kraków (dalej „Organizator”).
1.2.
Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs trwa od 29.09.2017 r. do 15.10.2017 r. Możliwość zgłoszenia udziału w Konkursie zachodzi od dnia 29.09.2017 r. do dnia 15.10.2017 r.
1.3.
W Konkursie może uczestniczyć każda osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca konto osobowe na Facebooku bądź Insagramie, która odwiedzi i polubi profil firmowy "SAiKOM" w celu wzięcia udziału w Konkursie (dalej „Uczestnik”).
1.4.
Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora FHU "ELEKTRON" Piotr Burasiński, Oś. Piastów 8/56, 31-623 Kraków oraz członkowie ich rodzin.
1.5.
Celem Konkursu jest promocja i reklama produktów SAiKOM w tym saikom.pl i shopsaikom.eu , wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dostępnych w punktach sprzedaży detalicznej na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
2.1.
Treść Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Konkursu wszystkim jego potencjalnym uczestnikom na profilu firmowym oraz na stronie internetowej www.saikom.pl, www.shopsaikom.eu.
2.2.
Warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie jest polubienie profilu firmowego na fb/Instragramie, udostępnienie postu konkursowego (publicznie) oraz napisanie w komentarzu pod postem Konkursowym jaką nagrodę wybiera Uczestnik (głośnik lub klawiatura + myszka).
2.3.
W Konkursie nie zostaną uwzględnione zgłoszenia osób niespełniających warunków uczestnictwa wskazanych w pkt. 1.3. i 2.2. powyżej.
§ 3
NAGRODY
3.1.
Nagrodą w Konkursie (dalej „Nagroda”) jest:
-Głośnik przenośny Dream Audio Conch czarny
-Zestaw Klawiatura + Mysz Gembird KBS-WMG-01
3.2.
Wartość nagrody nie przekracza wymaganego progu i nie podlega opodatkowaniu.
3.3.
Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
§ 4
PRZEBIEG KONKURSU
4.1.
Konkurs trwa od 29.09.2017 do 15.10.2017.
Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 16.10.2017. O ewentualnej wygranej będziemy informować wybranego Uczestnika drogą elektroniczną.
4.2.
Osoba, która otrzyma wiadomość potwierdzającą wygraną ma obowiązek podać poniższe dane:
a) imię i nazwisko
b) pełny adres zamieszkania
c) numer telefonu.
4.3.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, wynikającą z nieprawidłowego lub niekompletnego podania danych osobowych, zmiany danych osobowych lub miejsca zamieszkania Osoby wygranej oraz zmiany innych danych osobowych i informacji uniemożliwiających przekazanie Nagrody.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1.
Konkurs nie jest administrowany, sponsorowany ani organizowany przez Facebook, Inc. lub Facebook Ireland Limited. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania objęte Regulaminem i dotyczące Konkursu.
5.2.
Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określa ten Regulamin oraz w kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem - przepisy polskiego prawa.
5.3.
Udział w Konkursie, jak również podanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.